Vstupné na místě - 400 Kč
Vstupné v předprodeji - 300 Kč- od 23. května 2022 - prodej ukončen 17. 6. v 18 hodin
prodejní místa :   Obec Železné, obec@zelezne.cz, 737 621 392, 549 418 285
                             TIC Tišnov, tic@kulturatisnov.cz, 530 334 011, 739 324 087, 605 236 291

Elektronický předprodej vstupenek bude  zahájen  23. 5. v  8 hod. ráno a ukončen 17. 6. v 20 hodin  zde