Vstupné na místě - 500 Kč
Vstupné v předprodeji - 400 Kč- od 15. května 2024 - prodej ukončen 14. 6. v 18 hodin
prodejní místa :   Obec Železné, obec@zelezne.cz, 737 621 392, 549 418 285
                             TIC Tišnov, tic@kulturatisnov.cz, 530 334 011, 739 324 087, 605 236 291

Elektronický předprodej vstupenek bude  zahájen  15. 5. v  8 hod. ráno a ukončen 14. 6. v 20 hodin  zde